Rallonge câble 2 broches – Monochrome – M/F – IP68
CÂBLAGE IP68

Rallonge câble 2 broches – Monochrome – M/F – IP6821.0847.43 HT

Référence: L5410WE

Rallonge de câble 2 broches – Monochrome – dénudé – IP68

• H05RN-F
• 2x 1,00 mm2
• 2 broches
• 1m ou 2m ou 5m
• 1x mâle – 1x femelle

Effacer

Rallonge de câble 2 broches – Monochrome – dénudé – IP68

• H05RN-F
• 2x 1,00 mm2
• 2 broches
• 1m ou 2m ou 5m
• 1x mâle – 1x femelle