Câble 4 broches – RVB – dénudé – IP68
CÂBLAGE IP68

Câble 4 broches – RVB – dénudé – IP6823.02 HT

Référence: ND

Câble 4 broches/dénudé – RVB – IP68
• H05RN-F
• 1m
• 4x 0,75 mm2
• connecteurs au choix :
– 1x femelle – vers fils dénudés
– 1x mâle – vers fils dénudés
• 4 broches

Effacer

Câble 4 broches/dénudé – RVB – IP68
• H05RN-F
• 1m
• 4x 0,75 mm2
• connecteurs au choix :
– 1x femelle – vers fils dénudés
– 1x mâle – vers fils dénudés
• 4 broches